Ad
Ad
Ad
Motoryzacja

Opłata OC po terminie – czy musimy spodziewać się kary?

Pinterest LinkedIn Tumblr

W większości przypadków polisa OC wznawia się po upływie jej ważności, a ubezpieczyciel informuje klienta o wznowieniu i konieczności uiszczenia opłaty. Opłata OC po terminie to częsty przypadek – może on wynikać z zapominalstwa. Co robić w takiej sytuacji?

Opłata OC po terminie – jak wygląda to w praktyce?

Ubezpieczenie OC to polisa wymagana przez prawo – każdy posiadacza pojazdu mechanicznego jest zobligowany do jej wykupienia. OC chroni innych użytkowników drogi – jeśli spowodujemy wypadek czy kolizję, polisa OC pokryje podstawowe szkody i leczenie osób poszkodowanych. Polisy kupowane są najczęściej na rok, a ich cena nie jest stała – wynika ona z wielu czynników (wiek i marka samochodu, posiadane zniżki).

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele mogą mieć różną politykę dotyczącą samych płatności za OC. Mogą oni wymaga opłaty najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem obowiązywania polisy, do dnia obowiązywania polisy włącznie lub też dają klientowi czas do siedmiu dni od daty rozpoczęcia działania polisy. CO do zasady, jeśli szybko zorientujemy się o naszym niedopatrzeniu, opłata OC po terminie nie sprawi większych problemów, o ile tylko szybko uiścimy wpłatę u ubezpieczyciela. Znacznie większy problem pojawia się, kiedy to sam ubezpieczyciel upomni się o składkę.

Opłata OC po terminie – konsekwencje

Jeśli to ubezpieczyciel zgłosi brak wpłaty, opłata OC po terminie może wiązać się nie tylko z kwotą polisy, ale również karnymi odsetkami. W skrajnych przypadkach, kiedy zaistnieje problem ze ściągnięciem należnej kwoty, w grę może wchodzić również windykacja. Nieopłacona polisa nie traci swojej ważności – w razie spowodowania szkody ubezpieczyciel spełni swoje obowiązki. Po likwidacji szkody ubezpieczyciel może się jednak zgłosić do właściciela polisy… o zwrot kosztów!

 

 

Comments are closed.